Bauma: facilitació des de Mallorca

Fem de la col·laboració una experiència eficaç, satisfactòria i transformadora.


Bauma neix de l’experiència directa de treballar amb altres persones. El 2017 ens constituïm com a cooperativa amb l’objectiu d’acompanyar organitzacions i comunitats a desplegar tot el seu potencial.

Facilitació des de Mallorca

Des del convenciment que els grups són molt més que la suma de les persones que els conformen, confiem plenament en la seva capacitat per fer front als grans reptes que tenim al davant.

Oferim serveis de facilitació que fomenten organitzacions sanes i el compromís de les persones que les integren.

Som un equip petit especialitzat a acompanyar equips i organitzacions a superar els seus reptes. Col·laborem activament amb altres professionals i entitats.

Estem arrelats a Mallorca, des d’on treballem per a les Illes Balears i altres indrets de l’estat.

A la muntanya, una balma és un abric natural de la roca que serveix de refugi. Al seu recer, han passat nits i dies de pluja per, després, reprendre el camí. La Bauma és una metàfora de la nostra manera de treballar.

Acompanyem les organitzacions a transformar-se mitjançant la pràctica. Vetllem per l’equilibri entre l’orientació als resultats, els mètodes de treball i el respecte a les necessitats de les persones que les integren.

Obrim espais segurs on tothom pugui aportar, acompanyem els moments de reflexió, introduïm propostes per millorar les relacions i dinàmiques i contribuïm a transformar els conflictes.

Oferim serveis de facilitació des de Mallorca.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Comença a desenvolupar una cultura més col·laborativa dins la teva organització

Millora l’eficàcia tot generant una atmosfera més relaxada i amable, on totes les persones puguin desplegar el seu potencial.

Som Economia Social i Solidària

Com a microcooperativa tenim una relació molt estreta amb l’ecosistema local d’economia social i solidària. Som part de REAS Illes Balears i de la Unió de cooperatives de les Illes Balears.

A més, participem activament del projecte ESS Local de l’associació Mercat Social de les Illes Balears.

Fem economia social i solidària quan posem el benestar de les persones i del planeta al davant del lucre.

Ser part de l’economia social i solidària és també parar atenció a les implicacions de la nostra feina sobre el context social i natural.

Oferim serveis de facilitació des de Mallorca des d’una perspectiva d’economia social i solidària.

El compromís amb la Carta de principis de l’economia social i solidària ens impulsa a prendre major consciència del nostre impacte i a cercar maneres de multiplicar-ne els beneficis.

Equitat

L’equitat incorpora la justícia i la diversitat a l’objectiu d’igualtat. Suposa reconèixer la igualtat d’oportunitats, condicions i tracte alhora que establir un repartiment just d’obligacions, recursos i responsabilitats sota els principis d’universalitat i singularitat.

Treball digne

Molt més que una ocupació o una ocupació, la feina és tota activitat humana que fa possible la vida, reconeixent així els treballs en plural, productius i reproductius, professionals i voluntaris, remunerats i gratuïts. D’acord amb la nostra interdependència i ecodependència, entenem bàsics per a la nostra supervivència els treballs de cura entre les persones, comunitats i amb el planeta, situant-los com a prioritaris per a l’organització social.

Sostenibilitat ecològica

Reconeixem la naturalesa com a subjecte de drets, col·locant els éssers vius i la reproducció de la vida al centre de tot procés social i econòmic. La sostenibilitat ecològica és, sobre la base de l’ecodependència de tota activitat humana, un principi central del compromís amb la sostenibilitat de la vida i la necessitat d’assegurar la supervivència de tots els éssers vius dins els límits biofísics del planeta.

Cooperació

La cooperació és un element central per a la construcció de relacions econòmiques col·laboratives, democràtiques i transparents, una proposta d’autoorganització, basada en el suport mutu i la solidaritat, adreçada a la satisfacció de necessitats i l’assoliment del bé comú.

Distribució justa de la riquesa

Entenem la riquesa com el conjunt d’elements materials, socials, culturals i naturals que determinen la capacitat d’una comunitat per atendre les necessitats dels seus integrants a curt, mitjà i llarg termini. Així, la seva justa generació, distribució i conservació es converteix en una estratègia col·lectiva necessària per a la reproducció i la sostenibilitat de la vida. Això implica resignificar l’ús i el valor dels diners com a instrument per a una economia real de base comunitària que ens permeti construir societats equitatives, inclusives i autònomes.

Compromís amb l’entorn

El compromís amb l’entorn suposa col·laborar i articular-se amb la resta dels agents que conformen el teixit socioeconòmic. Implica la promoció i l’impuls de models de producció, distribució i consum centrats en el territori, des d’on construir propostes comunitàries de millora i una agenda de transformació ecosocial que transiti del que és local al global.