Servei de facilitació per equips i comunitats

Servei de facilitació centrat en les vostres necessitats.

Amb el servei de facilitació, treballem per desenvolupar cultures organitzatives més diverses, obertes i amb habilitats per lidiar amb la complexitat i el conflicte.

Amb el servei de facilitació obrim espais segurs per establir converses profundes que ajudin a explorar el potencial de la diversitat del teu equip o comunitat.

Hem fet feina amb organitzacions del sector públic, privat i del tercer sector i tenim una relació molt estreta amb l’ecosistema local d’economia social i solidària.

Vols saber com et pot ajudar la facilitació?

El nostre servei de facilitació es concreta de diferents maneres:

Reunions i jornades. Dissenyam i acompanyam una proposta eficaç perquè pugueu concentrar-vos en treballar la vostra agenda, introduint la metodologia més adequada en cada cas.

Transformació de conflictes. Intervenim en les situacions difícils per a assegurar unes condicions de seguretat en què pugui aprofitar-se el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge.

Acompanyament i supervisió. Acompanyam processos de canvi sostinguts en el temps, facilitant els moments de transició cap a altres maneres d’organitzar-se.

Suport al lideratge. El lideratge és un rol essencial i difícil. Ajudam a desenvolupar habilitats i a ocupar-lo d’una forma més conscient i beneficiosa per a l’organització.

Relacions. Acompanyam persones i relacions en diferents moments del seu procés vital per a la millora del seu benestar i l’enfortiment d’una relació responsable amb les altres persones i l’entorn. Oferim suport per a explorar formes de comprendre’s millor amb una metodologia experiencial i centrada en la persona.

Formació i assessorament. Aportam el nostre coneixement i experiència a persones i col·lectius per equipar-los amb eines i metodologies per generar grups més saludables.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Comença a desenvolupar una cultura més col·laborativa dins la teva organització

Millora l’eficàcia tot generant una atmosfera més relaxada i amable, on totes les persones puguin desplegar el seu potencial.