Sessions singulars

És habitual que en les reunions del dia a dia apareguin qüestions que superen el seu abast: temes estratègics, relacionals o divergents que no podem atendre com ens agradaria. Les sessions Singulars arriben per donar un espai de qualitat a alguns temes clau per la sostenibilitat de l’equip.

Espais de feina d’equip per a enfocar-se en una temàtica concreta

Diagnòstic

La sessió de diagnòstic és apta en qualsevol moment de la vida del nostre equip, igual com en qualsevol moment de l’any. És l’oportunitat d’aturar un moment en el camí i observar què i com ho estam fent. L’experiència i la foto de grup que en surt es converteixen en un nou punt de partida per a continuar la trajectòria.

Obtindrem informació sobre diverses dimensions: com ho estem fent en relació amb l’obtenció de resultats; què funciona i què pot millorar dels processos i fluxos de feina; de quina manera tenim en compte les necessitats de les persones i les relacions de l’equip.

És important que en aquesta sessió hi participin el màxim possible de components.

Planificació

La planificació ens ajuda, a principi d’any o en el moment de dur a terme un pla a mig termini, a identificar, clarificar, ordenar i distribuir la tasca a desenvolupar. Treballem en els criteris que assegurin l’alineació de la planificació amb els valors i visió a llarg termini de l’organització. Alhora, es desplegarà la planificació tenint en compte les persones integrants de l’equip en aquell moment.

Es destacarà igualment com realitzar el seguiment de la planificació realitzada.

Relacions i cures

Les relacions són el vehicle a través del qual una idea pot ampliar el seu abast, la seva complexitat i, també, el seu potencial d’incidència. Els resultats dels nostres projectes no haurien d’obtenir-se a costa de les persones sinó gràcies a la qualitat de les relacions i el compromís grupal amb el seu benestar.

La sessió de relacions i cures servirà per a guanyar consciència de com és la cultura grupal relacional que té el nostre equip i establir alguns acords al voltant de la confiança, la seguretat i la comunicació.

Moments difícils i conflictes

Quan en un equip o una relació hi ha certa tensió o incomoditat, és probable que sigui perquè apareix una diferència. Tenim posicionaments o interessos que poden arribar a semblar irreconciliables i, si l’ambient es va carregant, el conflicte escala.

La bona notícia és que la tensió, si s’agafa a temps, pot ser una aliança per a aportar honestedat, saviesa i noves fórmules de col·laboració a l’equip.
Davant moments difícils, és necessari aturar-se i conèixer amb més profunditat què està passant. La sessió Singulars aporta condicions de seguretat per a què el diàleg es doni, les diferents parts s’expressin i apareguin les properes passes a seguir com a grup.

Creativitat

Quan els camins habituals es converteixen en carrers sense sortida, necessitem explorar nous paisatges. Avorriment, frustració o un cansament persistent poden ser senyals que el nostre equip o organització necessita imaginar més enllà de l’estructura i processos acostumats.

Amb aquesta sessió oferim un espai distès en el qual explorar més enllà dels límits actuals del projecte, equip o organització. Sortim a cercar noves pràctiques o idees que ampliïn el mapa de possibilitats.

Treballem amb diferents metodologies per oferir experiències lúdiques i transformadores.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Comença a desenvolupar una cultura més col·laborativa dins la teva organització

Millora l’eficàcia tot generant una atmosfera més relaxada i amable, on totes les persones puguin desplegar el seu potencial.