Com promoure la salut amb un joc de taula?

La promoció de la salut és una porta que obre la possibilitat de fer-nos més conscients de la nostra capacitat de viure una bona vida. No només la capacitat individual, que també, sobretot la capacitat col·lectiva. Com ens alimentem, la nostra mobilitat, les relacions amb altres persones, els espais on passem el nostre dia a dia són dimensions que afecten la nostra salut.

És per això que la Direcció General de Salut Pública del GOIB anima als centres educatius a parar atenció en com es promou la salut de les persones que hi estudien, treballen o visiten. El programa CEPS convida als centres educatius a desplegar el seu potencial per promoure la salut a través d’un projecte de salut, una estratègia que recull un pla d’acció, comunicació i avaluació.

Dins aquest programa, se’ns va convidar a elaborar un material didàctic que fes fàcil entendre la proposta i elaborar projectes de salut de forma participada. La nostra proposta va ser un joc de taula!

La complexitat del programa i l’absència de receptes universals per promoure la salut, ens van animar a dissenyar un material amb el que es pogués interaccionar. A més, teníem clar que volíem ajudar a que més persones poguessin participar de la presa de decisions, gaudint de l’experiència.

Un joc permet assajar sense por a les conseqüències dels nostres errors.

Perdre la por a equivocar-se ens va semblar la millor xarxa per sostenir una conversa de la que poden participar persones amb rols molt diferents. Hem dissenyat un joc de taula que convida a equips directius, docents, alumnat, professionals d’altres serveis, famílies, personal no docent… a compartir la partida.

En aquest vídeo presentam breument el joc. I al Youtube del programa hi hem publicat altres vídeos amb exemples i variants.

És un joc cooperatiu pensat per jugar en una única sessió d’entre una i dues hores. Una partida simula tres cursos escolars, que són tres torns. Les persones que hi participen tenen el repte d’augmentar el nivell de bennestar col·lectiu del centre. Per fer-ho, decideixen una línia de millora i van definint quines accions realitzaran en cada curs. Al final de cada torn, avaluen la jugada que han decidit de forma compartida i modifiquen els diferents elements del joc en conseqüència.

Al principi de la partida, tots els jugadors es posen d’acord sobre quin eix cal abordar primer, aquest marcarà la dificultat de la partida.

Hi ha diferents maneres de jugar. Les més complexes incorporen la gestió del temps i la relacionen amb les pràctiques de cura del centre, d’altres acompanyen la generació de propostes d’acció.

Un material per experimentar amb estils de lideratge més distribuïts.

Després de dos anys de desenvolupament i acompanyar partides amb docents, hem vist que el material és útil per fer entendre les possibilitats del programa.

El repte d’incorporar rols molt diferents en una mateixa conversa.

Un comentari que ens han fet sovint és no haguéssim pogut mantenir una conversa tant centrada sense un material com aquest. En el disseny dels components i reglament hem introduit dinàmiques per equilibrar la participació de tothom. Pocs minuts després de començar la partida, ja hi ha una conversa animada sobre la taula, que en molts casos acaba en un primer esborrany de l’estratègia de promoció de la salut.

També és cert que el joc té una corba d’aprenentatge. En molts casos funcionarà millor si alguna persona amb experiència acompanya la primera partida.

Al web del programa s’hi pot trobar una versió de lliure descàrrega per imprimir i jugar, així com diferents materials de suport. Per aquells centres interessats en obtenir una còpia del joc, al mateix web hi ha un formulari per solicitar-ho.

Durant la partida es van proposant combinacions de cartes que representen possibles accions a incloure dins el pla de salut.